Skriv ut denna sida
Uppsala, bästa stadskommun att bo i enligt tidningen Fokus kommunranking. (Foto: Peter Bohlin) Uppsala, bästa stadskommun att bo i enligt tidningen Fokus kommunranking. (Foto: Peter Bohlin)

Uppsala "bästa stadskommun att bo i" enligt Fokus

2017-05-11 - 18:08

Uppsala är för fjärde året i rad Sveriges bästa stadskommun att bo i, enligt tidningen Fokus kommunrankning "Bäst att bo 2017". Rankingen presenterades på torsdagen den 11 maj.

 

– Uppsala kommun är en fantastisk plats att bo på för såväl gammal som ung och utmärkelsen "bästa stadskommun" ska alla Uppsalabor vara stolta över, säger kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S).

 

Fokus kommunrankning är uppdelad i fyra kommunkategorier; storstads-, stads-, landsbygds- och glesbygdskommun. Indelningen görs efter Jordbruksverkets definition av storlek på kommun, det vill säga hur många som bor i, respektive utanför, tätorten.

– Nu återstår bara att övertala tidningen Fokus att ändra kategorierna så att vi nästa år även kan vinna priserna som bästa landsbygdskommun och bästa storstadskommun, säger Marlene Burwick.

 

Enligt Fokus har resultatet tydliga kopplingar till vad forskningen säger om vad som gör en ort attraktiv. Det är 43 olika statistikvariabler inom olika områden som mäts, till exempel "att vara ung", "att vara äldre", "att ha familj" och "att arbeta".

Uppsala vann kategorin stadskommun i konkurrens med 45 andra städer.

 

Källa: Pressmeddelande Uppsala Kommun

 

Uppsalanyheter
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Från 1 oktober kommer fem mobila betalleverantörer att minskas till två meddelar Uppsala Parkerings AB, som upphandlat leverantörerna Parkster och SMS-park.

Lunds kommun är för tredje året i rad vinnare i SHIFT kommunranking för hållbara transporter, Uppsala som kom på åttonde plats fick dock ett hedersomnämnande i samband med prisutdelningen.

Uppsala kommun har godkänt ett program för en fullstor idrottshall vid Kvarngärdesskolan. Förslaget tar sin utgångspunkt i lokalförsörjningsplanen för idrottshallar som antogs 2016. Hallen ska tillgodose såväl skolans behov som, efter skoltid, föreningar och andra intresserade.

I augusti genomförde Uppsala kommun en skräpmätning både i park och på gata. Mätningen visar att det är mindre skräp i år än 2016. I park minskade antalet skräp per tio kvadratmeter från 3,26 till 1,03 och på gata från 7,53 till 4,93. Fimpar är fortfarande det vanligaste skräpet och kommunen planerar en kampanj för att minska antalet fimpar som kastas på marken.

På torsdagen 21 september står Uppsala kommun och polisen på Resecentrum för att samla in synpunkter och ha dialog om tryggheten och trivseln vid Uppsala Resecentrum.

I fredags slog Vipängen larm om ett misstänkt fall av legionella på vårdboendet Vipängens korttidsboende. Provsvaren från Folkhälsomyndigheten visar nu att det fanns legionella i vårdboendets vatten.

Vipängens korttidsverksamhet tar tillfälligt inte in nya vårdtagare efter att misstänkt legionellasmitta har upptäckts.

Uppsala kommun drar tillbaka den pågående upphandlingen av driften för nio äldreboenden. På grund av överklaganden och en lång juridisk process har något beslut om vilka företag som ska driva de nio äldreboendena inte kunnat fattas skriver kommunen i ett pressmeddelande.

Uppsala kommun har tagit fram en ny digital lösning för att förklara kommunens budgetprocess och månad för månad visa hur pengarna används och om kommunen når sina mål. Syftet är att öka kommuninvånarnas insyn och förbättra den lokala demokratin.

Den ekonomiska prognosen efter årets första tre månader indikerar ett underskott för sex av kommunens femton nämnder. Nu vidtas åtgärder för att komma till rätta med underskotten...