Skriv ut denna sida
Uppsala rankas åtta på en lista av hälso- och sjukvården. (Foto: Peter Bohlin, arkivbild) Uppsala rankas åtta på en lista av hälso- och sjukvården. (Foto: Peter Bohlin, arkivbild)

Region Uppsala på åttonde plats i nationell rankning av hälso- och sjukvården

2017-01-31 - 12:50

Region Uppsala kommer på delad åttonde plats i en rankning av hälso- och sjukvården i Sverige. Det framgår av en ny rapport från Sveriges kommuner och landsting, där man har poängsatt landstingen och regionerna utifrån 136 nyckeltal.

 

– Vi befinner oss på den övre halvan, men det är inte gott nog. Region Uppsala har visionen om att hälso- och sjukvården ska ligga i toppklass. Det här är ett viktigt underlag för oss att se vilka områden vi måste utveckla, både när det gäller kvalitet och tillgänglighet, säger Åsa Himmelsköld, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Uppsala.

 

I rapporten jämförs Sveriges 21 landsting och regioner inom 16 hälso- och sjukvårdsområden utifrån så kallade indikatorer, nyckeltal, som är hämtade från olika databaser och register. Områdena gäller olika typer av sjukvård, som psykiatri, hjärtsjukvård, cancer och palliativ vård, men också till andra aspekter, som väntetider och hur nöjda patienterna är.

 

Region Uppsala placerar sig högt inom strokevården, men har sämre resultat när det gäller njursjukvård. I den övergripande jämförelsen, som summerar samtliga indikatorer, placerar sig Region Uppsala på delad åttondeplats. Bäst sammanlagt resultat får Halland, Kalmar och Jönköping.

– Rangordningen kan uppfattas som ytlig, men den ger en snabb översikt av styrkor och svagheter. Det finns mycket bakomliggande data och det är viktigt att vi nu analyserar resultaten, så att vi kan vidta åtgärder där det behövs, säger Åsa Himmelsköld.

 

Källa: Pressmeddelande Sveriges Kommuner och Landsting

Uppsalanyheter
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Från 1 oktober kommer fem mobila betalleverantörer att minskas till två meddelar Uppsala Parkerings AB, som upphandlat leverantörerna Parkster och SMS-park.

Lunds kommun är för tredje året i rad vinnare i SHIFT kommunranking för hållbara transporter, Uppsala som kom på åttonde plats fick dock ett hedersomnämnande i samband med prisutdelningen.

Uppsala kommun har godkänt ett program för en fullstor idrottshall vid Kvarngärdesskolan. Förslaget tar sin utgångspunkt i lokalförsörjningsplanen för idrottshallar som antogs 2016. Hallen ska tillgodose såväl skolans behov som, efter skoltid, föreningar och andra intresserade.

I augusti genomförde Uppsala kommun en skräpmätning både i park och på gata. Mätningen visar att det är mindre skräp i år än 2016. I park minskade antalet skräp per tio kvadratmeter från 3,26 till 1,03 och på gata från 7,53 till 4,93. Fimpar är fortfarande det vanligaste skräpet och kommunen planerar en kampanj för att minska antalet fimpar som kastas på marken.

På torsdagen 21 september står Uppsala kommun och polisen på Resecentrum för att samla in synpunkter och ha dialog om tryggheten och trivseln vid Uppsala Resecentrum.

I fredags slog Vipängen larm om ett misstänkt fall av legionella på vårdboendet Vipängens korttidsboende. Provsvaren från Folkhälsomyndigheten visar nu att det fanns legionella i vårdboendets vatten.

Vipängens korttidsverksamhet tar tillfälligt inte in nya vårdtagare efter att misstänkt legionellasmitta har upptäckts.

Uppsala kommun drar tillbaka den pågående upphandlingen av driften för nio äldreboenden. På grund av överklaganden och en lång juridisk process har något beslut om vilka företag som ska driva de nio äldreboendena inte kunnat fattas skriver kommunen i ett pressmeddelande.

Uppsala kommun har tagit fram en ny digital lösning för att förklara kommunens budgetprocess och månad för månad visa hur pengarna används och om kommunen når sina mål. Syftet är att öka kommuninvånarnas insyn och förbättra den lokala demokratin.

Den ekonomiska prognosen efter årets första tre månader indikerar ett underskott för sex av kommunens femton nämnder. Nu vidtas åtgärder för att komma till rätta med underskotten...