Skriv ut denna sida
Försenade elever blir utelåsta enligt en anmälan till Skolinspektionen. (Foto: Peter Bohlin, arkivbild) Försenade elever blir utelåsta enligt en anmälan till Skolinspektionen. (Foto: Peter Bohlin, arkivbild)

Årsta högstadium anmäls - låser ut sena elever

2016-09-23 - 03:15

Årsta högstadium i Uppsala anmäls till Skolinspektionen, enligt anmälan har skolan en regel om att man låser ute elever med sen ankomst.

 

Skolinspektionen fick den 6 september in en anmälan riktad mot Årsta högstadium. Enligt anmälan blir elever med sen ankomst utestängda från lektionen. Läraren låser sedan upp dörren efter sin genomgång och eleven får läsa ikapp avsnittet på egen hand, enligt anmälan.

 

Anmälaren menar att "När regler för bestraffning av sen ankomst till exempel innebär att dörren till lektionssalen eller skolbyggnaden låses, kan det vara ett sätt att hantera disciplinära problem så att elevens människovärde kränks" Eleven utestängs från möjlighet att förklara sin sena ankomst menar också anmälaren.

 

Nu begär Skolinspektionen in yttrande från Årsta högstadium, det man vill ha svar på är hur man hanterar regeln om låst dörr för elev med sen ankomst såsom "Hur tillämpas regeln, När låses dörren och Hur länge är dörren låst"

Vidare skriver Skolinspektionen i sin begäran att man bland annat vill veta om regeln är en del av skolans ordningsregler och om så är fallet, hur den regeln har tagits fram. Yttrandet skall vara Skolinspektionen tillhanda senast den 30 september.

 

Peter Bohlin
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Från 1 oktober kommer fem mobila betalleverantörer att minskas till två meddelar Uppsala Parkerings AB, som upphandlat leverantörerna Parkster och SMS-park.

Lunds kommun är för tredje året i rad vinnare i SHIFT kommunranking för hållbara transporter, Uppsala som kom på åttonde plats fick dock ett hedersomnämnande i samband med prisutdelningen.

Uppsala kommun har godkänt ett program för en fullstor idrottshall vid Kvarngärdesskolan. Förslaget tar sin utgångspunkt i lokalförsörjningsplanen för idrottshallar som antogs 2016. Hallen ska tillgodose såväl skolans behov som, efter skoltid, föreningar och andra intresserade.

I augusti genomförde Uppsala kommun en skräpmätning både i park och på gata. Mätningen visar att det är mindre skräp i år än 2016. I park minskade antalet skräp per tio kvadratmeter från 3,26 till 1,03 och på gata från 7,53 till 4,93. Fimpar är fortfarande det vanligaste skräpet och kommunen planerar en kampanj för att minska antalet fimpar som kastas på marken.

På torsdagen 21 september står Uppsala kommun och polisen på Resecentrum för att samla in synpunkter och ha dialog om tryggheten och trivseln vid Uppsala Resecentrum.

I fredags slog Vipängen larm om ett misstänkt fall av legionella på vårdboendet Vipängens korttidsboende. Provsvaren från Folkhälsomyndigheten visar nu att det fanns legionella i vårdboendets vatten.

Vipängens korttidsverksamhet tar tillfälligt inte in nya vårdtagare efter att misstänkt legionellasmitta har upptäckts.

Uppsala kommun drar tillbaka den pågående upphandlingen av driften för nio äldreboenden. På grund av överklaganden och en lång juridisk process har något beslut om vilka företag som ska driva de nio äldreboendena inte kunnat fattas skriver kommunen i ett pressmeddelande.

Uppsala kommun har tagit fram en ny digital lösning för att förklara kommunens budgetprocess och månad för månad visa hur pengarna används och om kommunen når sina mål. Syftet är att öka kommuninvånarnas insyn och förbättra den lokala demokratin.

Den ekonomiska prognosen efter årets första tre månader indikerar ett underskott för sex av kommunens femton nämnder. Nu vidtas åtgärder för att komma till rätta med underskotten...