Skriv ut denna sida
Uppsala kommun ökar stödet till TRIS. (Foto: Peter Bohlin, arkivbild) Uppsala kommun ökar stödet till TRIS. (Foto: Peter Bohlin, arkivbild)

Ökat stöd till Tjejers rätt i samhället

2016-03-17 - 08:27

Uppsala kommun ökar verksamhetsbidraget till föreningen Tjejers Rätt i Samhället (TRIS). Årets bidrag är en ökning med 545 108 kronor jämfört med 2015. I år kommer kommunen även att ingå partnerskap med föreningen.

 

Tjejers Rätt i Samhället får i år ett kommunalt bidrag på 1,7 miljoner kronor. Föreningen har sedan 2002 arbetat förebyggande mot hedersrelaterat förtryck och våld, med akut stöd till hedersvåldsutsatta samt med kunskapsspridning och kompetenshöjande åtgärder.

– Vi möter framför allt flickor och kvinnor som lever med ett begränsat livsutrymme, men också pojkar som lever med en hedersrelaterad värdegrund. De flesta har dålig kunskap om sina rättigheter och det sociala skyddsnät samhället kan erbjuda. Ofta finns det en bristande tillit till samhällets olika myndigheter, säger Mariet Ghadimi, verksamhetschef på TRIS.

 

Kommunbidraget till TRIS kommer från fyra nämnder: kulturnämnden, arbetsmarknadsnämnden, utbildningsnämnden och socialnämnden, som i det här fallet är samordnande nämnd.

– Genom en hög kvalitet, kontinuitet och stabilitet bidrar föreningens insatser till att förbättra möjligheten att leva ett liv fritt från hedersrelaterat förtryck och våld. TRIS är en värdefull resurs och ett viktigt komplement till kommunens egna socialt förebyggande insatser, säger Ingrid Burman (V), ordförande i Uppsala kommuns socialnämnd.

 

Föreningar som TRIS kan ofta redan i ett tidigt skede se samhällsbehov som uppstår och får genom partnerskapet med kommunen en möjlighet att på ett självständigt sätt vara en viktig aktör inom välfärdsutvecklingen. Att ingå partnerskap görs på lika villkor där ingen part är överordnad och för kommunen innebär det ett fokus på former och metoder som kompletterar den ordinarie verksamheten. Det är ett innovativt kunskapsutbyte som bidrar till smarta lösningar på stora och svåra samhällsproblem.

 

//Källa Pressmeddelande

 

Uppsalanyheter
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Från 1 oktober kommer fem mobila betalleverantörer att minskas till två meddelar Uppsala Parkerings AB, som upphandlat leverantörerna Parkster och SMS-park.

Lunds kommun är för tredje året i rad vinnare i SHIFT kommunranking för hållbara transporter, Uppsala som kom på åttonde plats fick dock ett hedersomnämnande i samband med prisutdelningen.

Uppsala kommun har godkänt ett program för en fullstor idrottshall vid Kvarngärdesskolan. Förslaget tar sin utgångspunkt i lokalförsörjningsplanen för idrottshallar som antogs 2016. Hallen ska tillgodose såväl skolans behov som, efter skoltid, föreningar och andra intresserade.

I augusti genomförde Uppsala kommun en skräpmätning både i park och på gata. Mätningen visar att det är mindre skräp i år än 2016. I park minskade antalet skräp per tio kvadratmeter från 3,26 till 1,03 och på gata från 7,53 till 4,93. Fimpar är fortfarande det vanligaste skräpet och kommunen planerar en kampanj för att minska antalet fimpar som kastas på marken.

På torsdagen 21 september står Uppsala kommun och polisen på Resecentrum för att samla in synpunkter och ha dialog om tryggheten och trivseln vid Uppsala Resecentrum.

I fredags slog Vipängen larm om ett misstänkt fall av legionella på vårdboendet Vipängens korttidsboende. Provsvaren från Folkhälsomyndigheten visar nu att det fanns legionella i vårdboendets vatten.

Vipängens korttidsverksamhet tar tillfälligt inte in nya vårdtagare efter att misstänkt legionellasmitta har upptäckts.

Uppsala kommun drar tillbaka den pågående upphandlingen av driften för nio äldreboenden. På grund av överklaganden och en lång juridisk process har något beslut om vilka företag som ska driva de nio äldreboendena inte kunnat fattas skriver kommunen i ett pressmeddelande.

Uppsala kommun har tagit fram en ny digital lösning för att förklara kommunens budgetprocess och månad för månad visa hur pengarna används och om kommunen når sina mål. Syftet är att öka kommuninvånarnas insyn och förbättra den lokala demokratin.

Den ekonomiska prognosen efter årets första tre månader indikerar ett underskott för sex av kommunens femton nämnder. Nu vidtas åtgärder för att komma till rätta med underskotten...