Skriv ut denna sida
Stadshuset i Uppsala. (Foto: Peter Bohlin) Stadshuset i Uppsala. (Foto: Peter Bohlin)

Uppsala kommun stänger GUC och Bolandsgymnasiet

2015-04-23 - 03:46

Trots omfattande protester från allmänheten samt lärare och elever i gymnaiseskolan i Uppsala togs beslutet på onsdagen att stänga GUC och Bolandsgymnasiet.

 

Bakgrunden till beslutet uppges av Uppsala kommun vara ökade kostnader på grund av ett minskat elevunderlag samt för höga lokalkostnader i kombination med ett ineffektivt utnyttjande av lokaler.

 

Sedan utbildningsnämndens ambitioner blev kända att lägga ner de två gymnasierna och flytta över utbildningarna som blir kvar till Jällagymnasiet och Lundellska skolan har proteststormar uppstått framförallt över att vissa utbildningar helt förvinner.

 

De utbildningar som försvinner helt är Hantverksprogrammet, inriktingarna frisör och stylist. Bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning anläggningsfordon, Estetiska programmet, inriktningarna dans och teater, Fordons- och transportprogrammet, inriktning transport och det Estetiska programmet, foto med multikompetens.

 

16-åriga Felicia är besviken, hon hade valt Teater men tvingas nu att göra ett omval.

- Jag kan lika gärna hoppa över gymnaiset nu, säger hon uppgiven och besviken.

 

Ett försök gjordes från Folkpartiet att få en återemiss på Estetiska programmet inriktning dans och teater samt anläggningsfordon, men utan gehör.

 

Alla elever som påbörjat sina program kommer att kunna slutföra dessa men det kan ske i andra lokaler än de nuvarande. De elever som går ut nian och gjort ett programval som utgår måste nu göra ett omval. Omvalsperioden startar den 1 maj och pågår i två veckor.

 

Peter Bohlin
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Från 1 oktober kommer fem mobila betalleverantörer att minskas till två meddelar Uppsala Parkerings AB, som upphandlat leverantörerna Parkster och SMS-park.

Lunds kommun är för tredje året i rad vinnare i SHIFT kommunranking för hållbara transporter, Uppsala som kom på åttonde plats fick dock ett hedersomnämnande i samband med prisutdelningen.

Uppsala kommun har godkänt ett program för en fullstor idrottshall vid Kvarngärdesskolan. Förslaget tar sin utgångspunkt i lokalförsörjningsplanen för idrottshallar som antogs 2016. Hallen ska tillgodose såväl skolans behov som, efter skoltid, föreningar och andra intresserade.

I augusti genomförde Uppsala kommun en skräpmätning både i park och på gata. Mätningen visar att det är mindre skräp i år än 2016. I park minskade antalet skräp per tio kvadratmeter från 3,26 till 1,03 och på gata från 7,53 till 4,93. Fimpar är fortfarande det vanligaste skräpet och kommunen planerar en kampanj för att minska antalet fimpar som kastas på marken.

På torsdagen 21 september står Uppsala kommun och polisen på Resecentrum för att samla in synpunkter och ha dialog om tryggheten och trivseln vid Uppsala Resecentrum.

I fredags slog Vipängen larm om ett misstänkt fall av legionella på vårdboendet Vipängens korttidsboende. Provsvaren från Folkhälsomyndigheten visar nu att det fanns legionella i vårdboendets vatten.

Vipängens korttidsverksamhet tar tillfälligt inte in nya vårdtagare efter att misstänkt legionellasmitta har upptäckts.

Uppsala kommun drar tillbaka den pågående upphandlingen av driften för nio äldreboenden. På grund av överklaganden och en lång juridisk process har något beslut om vilka företag som ska driva de nio äldreboendena inte kunnat fattas skriver kommunen i ett pressmeddelande.

Uppsala kommun har tagit fram en ny digital lösning för att förklara kommunens budgetprocess och månad för månad visa hur pengarna används och om kommunen når sina mål. Syftet är att öka kommuninvånarnas insyn och förbättra den lokala demokratin.

Den ekonomiska prognosen efter årets första tre månader indikerar ett underskott för sex av kommunens femton nämnder. Nu vidtas åtgärder för att komma till rätta med underskotten...