Skriv ut denna sida
Bolandsgymnasiet och GUC läggs ner. (Foto: Peter Bohlin, arkivbild) Bolandsgymnasiet och GUC läggs ner. (Foto: Peter Bohlin, arkivbild)

Bolandsgymnasiet och GUC läggs ner

2015-04-14 - 04:32

GUC och Bolandsgymnasiet läggs ner, i alla fall om Uppsala kommuns utbildningsnämnd får bestämma. Anledningen uppges vara ekonomiskt underskott på grund av ökade lokalkostnader.

 

På måndagen fick lärare på Bolandsgymnasiet och GUC information av Uppsala kommuns utbildningsnämnd att man har för avsikt att stänga de två gymnasierna till sommarlovet 2017.

 

Enligt utbildningsnämnden riskerar gymnasieskolan att gå med uppemot 100 miljoner kronor i underskott 2018 om ingenting görs. Beslutet om nedläggningen av de två gymnasierna har även stöd hos oppositionen.

 

Vissa utbildningar kommer att flyttas över till andra skolor och en del försvinner helt. Antagningen till de utbildningar som läggs ner stoppas, redan nu till hösten, enligt förslaget. Den som sökt och antagits till en utbildning som inte kommer att finnas kvar kan enligt uppgift söka om till en annan i maj.

 

De som har påbörjat sina utbildningar får gå klart dessa men det är inte säkert att det kommer att ske i de gamla lokalerna.

 

Flera praktiska utbildningar läggs ner helt, bland annat byggprogrammet och transportprogrammet. Men även estetiska programmets Dans- och Teaterinriktning, Lundellska skolan blir ny lokal för övriga estetiska program.

 

Mer information och förslaget i sin helhet på Uppsala kommuns hemsida: https://www.uppsala.se/gymnasiet2015

 

Uppsalanyheter
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Från 1 oktober kommer fem mobila betalleverantörer att minskas till två meddelar Uppsala Parkerings AB, som upphandlat leverantörerna Parkster och SMS-park.

Lunds kommun är för tredje året i rad vinnare i SHIFT kommunranking för hållbara transporter, Uppsala som kom på åttonde plats fick dock ett hedersomnämnande i samband med prisutdelningen.

Uppsala kommun har godkänt ett program för en fullstor idrottshall vid Kvarngärdesskolan. Förslaget tar sin utgångspunkt i lokalförsörjningsplanen för idrottshallar som antogs 2016. Hallen ska tillgodose såväl skolans behov som, efter skoltid, föreningar och andra intresserade.

I augusti genomförde Uppsala kommun en skräpmätning både i park och på gata. Mätningen visar att det är mindre skräp i år än 2016. I park minskade antalet skräp per tio kvadratmeter från 3,26 till 1,03 och på gata från 7,53 till 4,93. Fimpar är fortfarande det vanligaste skräpet och kommunen planerar en kampanj för att minska antalet fimpar som kastas på marken.

På torsdagen 21 september står Uppsala kommun och polisen på Resecentrum för att samla in synpunkter och ha dialog om tryggheten och trivseln vid Uppsala Resecentrum.

I fredags slog Vipängen larm om ett misstänkt fall av legionella på vårdboendet Vipängens korttidsboende. Provsvaren från Folkhälsomyndigheten visar nu att det fanns legionella i vårdboendets vatten.

Vipängens korttidsverksamhet tar tillfälligt inte in nya vårdtagare efter att misstänkt legionellasmitta har upptäckts.

Uppsala kommun drar tillbaka den pågående upphandlingen av driften för nio äldreboenden. På grund av överklaganden och en lång juridisk process har något beslut om vilka företag som ska driva de nio äldreboendena inte kunnat fattas skriver kommunen i ett pressmeddelande.

Uppsala kommun har tagit fram en ny digital lösning för att förklara kommunens budgetprocess och månad för månad visa hur pengarna används och om kommunen når sina mål. Syftet är att öka kommuninvånarnas insyn och förbättra den lokala demokratin.

Den ekonomiska prognosen efter årets första tre månader indikerar ett underskott för sex av kommunens femton nämnder. Nu vidtas åtgärder för att komma till rätta med underskotten...