Skriv ut denna sida
Uppsala kommun inför nya hastigheter. (Foto: Peter Bohlin) Uppsala kommun inför nya hastigheter. (Foto: Peter Bohlin)

Nya hastigheter i Uppsala - först ut är Storvreta

2015-03-10 - 08:43

Nu inleds arbetet att införa nya hastigheter i Uppsala kommun. De nya hastighetsbegränsningarna är 30, 40, 60 och 80 km/tim och ersätter till stor del dagens 50 km/tim och 70 km/tim inom kommunens tätorter.

 

På vissa gator höjs hastighetsgränsen, men på de flesta sänks den vilket hänger samman med vägens säkerhet och standard samt hur mycket våld människokroppen tål vid en krock. Syftet är att skapa en tryggare och säkrare gatumiljö som är tillgänglig för alla. Både Uppsala centrum och kommunens övriga tättbebyggda områden kommer att få nya hastigheter under de kommande åren. Först ut är Storvreta där ett informationsmöte hålls i Storvretaskolans matsal 11 mars kl. 18.30.

 

Vid informationsmötet medverkar tjänstemän från Uppsala kommun som arbetar med trafikfrågor och gatu- och samhällsmiljönämndens ordförande Johan Lundqvist (MP). Hastighetsskyltarna i Storvreta byts ut hösten 2015.

– Nu anpassar vi hastigheten på våra gator med en attraktivare kommun i sikte. Förutom ökad trafiksäkerhet förväntas de nya hastigheterna resultera i bättre gatumiljöer och ett bättre samspel mellan cyklister, gångtrafikanter, bilister och kollektivtrafik, säger Johan Lundqvist (MP), gatu- och samhällsmiljönämndens ordförande.

 

Detta är grundprinciperna för hastighetsgränserna: 30 km/tim på vägar med blandtrafik, bostadsgator, centrumgator och vid skolor 40 km/tim på gator, i huvudsak inom huvudgatunätet, med gång- och cykelbanor samt gator med gångbanor och cyklar på körbanan 60 km/tim på trafikleder, vägar med stora korsningsavstånd samt vägar där gång- och cykelbana är separerad längs vägen.

 

 

 

 

 

Uppsalanyheter
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Från 1 oktober kommer fem mobila betalleverantörer att minskas till två meddelar Uppsala Parkerings AB, som upphandlat leverantörerna Parkster och SMS-park.

Lunds kommun är för tredje året i rad vinnare i SHIFT kommunranking för hållbara transporter, Uppsala som kom på åttonde plats fick dock ett hedersomnämnande i samband med prisutdelningen.

Uppsala kommun har godkänt ett program för en fullstor idrottshall vid Kvarngärdesskolan. Förslaget tar sin utgångspunkt i lokalförsörjningsplanen för idrottshallar som antogs 2016. Hallen ska tillgodose såväl skolans behov som, efter skoltid, föreningar och andra intresserade.

I augusti genomförde Uppsala kommun en skräpmätning både i park och på gata. Mätningen visar att det är mindre skräp i år än 2016. I park minskade antalet skräp per tio kvadratmeter från 3,26 till 1,03 och på gata från 7,53 till 4,93. Fimpar är fortfarande det vanligaste skräpet och kommunen planerar en kampanj för att minska antalet fimpar som kastas på marken.

På torsdagen 21 september står Uppsala kommun och polisen på Resecentrum för att samla in synpunkter och ha dialog om tryggheten och trivseln vid Uppsala Resecentrum.

I fredags slog Vipängen larm om ett misstänkt fall av legionella på vårdboendet Vipängens korttidsboende. Provsvaren från Folkhälsomyndigheten visar nu att det fanns legionella i vårdboendets vatten.

Vipängens korttidsverksamhet tar tillfälligt inte in nya vårdtagare efter att misstänkt legionellasmitta har upptäckts.

Uppsala kommun drar tillbaka den pågående upphandlingen av driften för nio äldreboenden. På grund av överklaganden och en lång juridisk process har något beslut om vilka företag som ska driva de nio äldreboendena inte kunnat fattas skriver kommunen i ett pressmeddelande.

Uppsala kommun har tagit fram en ny digital lösning för att förklara kommunens budgetprocess och månad för månad visa hur pengarna används och om kommunen når sina mål. Syftet är att öka kommuninvånarnas insyn och förbättra den lokala demokratin.

Den ekonomiska prognosen efter årets första tre månader indikerar ett underskott för sex av kommunens femton nämnder. Nu vidtas åtgärder för att komma till rätta med underskotten...