Skriv ut denna sida
Håll Sverige Rent vill låta kommunerna ta ansvaret för nedskräpningsböterna. (Foto: Morgan Jansson) Håll Sverige Rent vill låta kommunerna ta ansvaret för nedskräpningsböterna. (Foto: Morgan Jansson)

Nedskräpningsboten - "en tandlös lag"

2014-07-09 - 02:37

För tre år sedan fick polisen möjlighet att skriva ut böter för nedskräpning. Men lagen fungerar dåligt enligt statistisk som Håll Sverige Rent har tagit fram, i Uppsala bötfälls t.ex endast 6,1 personer per 100.000 invånare.

 

Sedan start har endast 870 böter skrivits ut i hela landet varav 91 har skrivits ut jan-maj 2014. I Uppsala ligger polisen över riksgenomsnittet men siffrorna är ändå förvinnande låga. Håll Sverige Rent föreslår nu att kommunerna ska få ta över hanteringen och låta boten bli en avgift istället – precis som felparkeringsavgiften. 

 

Efter tre år med nedskräpningsbot visar det sig att polisen skriver ut väldigt få böter, trots att många fortfarande skräpar ned. 

– Vi på Håll Sverige Rent ser inte att nedskräpningen minskar ute i landet sedan reglerna om boten trädde i kraft, i vissa sammanhang verkar det snarare vara tvärtom, säger Joakim Brodahl, tf verksamhetschef på Håll Sverige Rent. Att polisen inte använder boten när någon skräpar ner gör lagen tandlös och kontraproduktiv.

 

Exempelvis har polisen i Skåne skrivit ut 0,5 böter per 100 000 invånare under perioden jan-maj 2014 medan polisen i Uppsala varit flitigare och skrivit ut 6,1 böter per 100 000 invånare under samma period. I hela landet är siffran för perioden 0,9 böter per 100 000 invånare.

 

Nu föreslår Håll Sverige Rent att boten förvandlas till en avgift, så att kommunen kan hantera den i framtiden.

– Eftersom kommunerna idag är de som har ansvar för renhållningen borde det vara naturligt att de även fick ansvaret att hantera en nedskräpningsavgift, säger Joakim Brodahl. Kommunens incitament att utfärda avgifter är förmodligen höga, eftersom det är kommunen som bekostar städningen.

 

Antal böter i Uppsala län för nedskräpningar per 100 000 invånare:

2011: 2,6 (hela landet 2,7)

2012: 6,7 (3,0)

2013: 10,7 (2,4)

2014 jan-maj: 6,1 (0,9)

Källa: Rikspolisstyrelsen

 

Uppsalanyheter
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Från 1 oktober kommer fem mobila betalleverantörer att minskas till två meddelar Uppsala Parkerings AB, som upphandlat leverantörerna Parkster och SMS-park.

Lunds kommun är för tredje året i rad vinnare i SHIFT kommunranking för hållbara transporter, Uppsala som kom på åttonde plats fick dock ett hedersomnämnande i samband med prisutdelningen.

Uppsala kommun har godkänt ett program för en fullstor idrottshall vid Kvarngärdesskolan. Förslaget tar sin utgångspunkt i lokalförsörjningsplanen för idrottshallar som antogs 2016. Hallen ska tillgodose såväl skolans behov som, efter skoltid, föreningar och andra intresserade.

I augusti genomförde Uppsala kommun en skräpmätning både i park och på gata. Mätningen visar att det är mindre skräp i år än 2016. I park minskade antalet skräp per tio kvadratmeter från 3,26 till 1,03 och på gata från 7,53 till 4,93. Fimpar är fortfarande det vanligaste skräpet och kommunen planerar en kampanj för att minska antalet fimpar som kastas på marken.

På torsdagen 21 september står Uppsala kommun och polisen på Resecentrum för att samla in synpunkter och ha dialog om tryggheten och trivseln vid Uppsala Resecentrum.

I fredags slog Vipängen larm om ett misstänkt fall av legionella på vårdboendet Vipängens korttidsboende. Provsvaren från Folkhälsomyndigheten visar nu att det fanns legionella i vårdboendets vatten.

Vipängens korttidsverksamhet tar tillfälligt inte in nya vårdtagare efter att misstänkt legionellasmitta har upptäckts.

Uppsala kommun drar tillbaka den pågående upphandlingen av driften för nio äldreboenden. På grund av överklaganden och en lång juridisk process har något beslut om vilka företag som ska driva de nio äldreboendena inte kunnat fattas skriver kommunen i ett pressmeddelande.

Uppsala kommun har tagit fram en ny digital lösning för att förklara kommunens budgetprocess och månad för månad visa hur pengarna används och om kommunen når sina mål. Syftet är att öka kommuninvånarnas insyn och förbättra den lokala demokratin.

Den ekonomiska prognosen efter årets första tre månader indikerar ett underskott för sex av kommunens femton nämnder. Nu vidtas åtgärder för att komma till rätta med underskotten...