Skriv ut denna sida
Kulturnämnden inrättar nya stipendium. (Foto: Peter Bohlin, arkivbild) Kulturnämnden inrättar nya stipendium. (Foto: Peter Bohlin, arkivbild)

Nya stipendier för körer och kulturarv

2014-06-12 - 21:28

Kulturnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 12 juni om att inrätta två nya stipendier: ett resestipendium för körer som ska uppmuntra uppsalakörers studieresor och utbyten med andra kulturer och ett kulturarvspris som ska inspirera bevarandeinsatser för kulturmiljön.

 

Stipendierna kommer att utlysas en gång per år med start hösten 2014 och för 2014 är kulturarvspriset på 20 000 kronor och stipendiet för körer på 50 000 kronor.

 

Det nya resestipendiet för körer ska uppmuntra och möjliggöra uppsalakörers studieresor och gästspel utomlands för utbyten med andra länders kulturer. Stipendiet kan tilldelas körer med dokumenterad och stabil verksamhet i Uppsala kommun. Utlysning av stipendiet sker en gång per år och består 2014 av 50 000 kronor.

 

Med Uppsala kommuns kulturarvspris vill nämnden belöna insatser som görs av enskilda personer, organisationer eller företag för att bevara, använda och utveckla, kulturhistoriska värden i Uppsala kommun. Det kan till exempel handla om insatser som ger kunskap och åstadkommer en ökad förståelse eller verkar för att kulturmiljön berikas och brukas på bästa sätt. Kulturarvspriset kommer inte att kunna sökas, men allmänheten kan nominera förslag på pristagare. Stipendiet är 2014 på 20 000 kronor.

 

– Genom de nya stipendierna vill kulturnämnden lyfta fram sådant som Uppsala är bra på. Vi har många framstående körer och kulturmiljöerna i Uppsala är fullkomligt unika. Vi hoppas att de nya stipendierna ska inspirera våra körer och dem som arbetar med att synliggöra kulturarvet, säger kulturnämndens ordförande Eva Edwardsson (FP).

 

Uppsalanyheter
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Från 1 oktober kommer fem mobila betalleverantörer att minskas till två meddelar Uppsala Parkerings AB, som upphandlat leverantörerna Parkster och SMS-park.

Lunds kommun är för tredje året i rad vinnare i SHIFT kommunranking för hållbara transporter, Uppsala som kom på åttonde plats fick dock ett hedersomnämnande i samband med prisutdelningen.

Uppsala kommun har godkänt ett program för en fullstor idrottshall vid Kvarngärdesskolan. Förslaget tar sin utgångspunkt i lokalförsörjningsplanen för idrottshallar som antogs 2016. Hallen ska tillgodose såväl skolans behov som, efter skoltid, föreningar och andra intresserade.

I augusti genomförde Uppsala kommun en skräpmätning både i park och på gata. Mätningen visar att det är mindre skräp i år än 2016. I park minskade antalet skräp per tio kvadratmeter från 3,26 till 1,03 och på gata från 7,53 till 4,93. Fimpar är fortfarande det vanligaste skräpet och kommunen planerar en kampanj för att minska antalet fimpar som kastas på marken.

På torsdagen 21 september står Uppsala kommun och polisen på Resecentrum för att samla in synpunkter och ha dialog om tryggheten och trivseln vid Uppsala Resecentrum.

I fredags slog Vipängen larm om ett misstänkt fall av legionella på vårdboendet Vipängens korttidsboende. Provsvaren från Folkhälsomyndigheten visar nu att det fanns legionella i vårdboendets vatten.

Vipängens korttidsverksamhet tar tillfälligt inte in nya vårdtagare efter att misstänkt legionellasmitta har upptäckts.

Uppsala kommun drar tillbaka den pågående upphandlingen av driften för nio äldreboenden. På grund av överklaganden och en lång juridisk process har något beslut om vilka företag som ska driva de nio äldreboendena inte kunnat fattas skriver kommunen i ett pressmeddelande.

Uppsala kommun har tagit fram en ny digital lösning för att förklara kommunens budgetprocess och månad för månad visa hur pengarna används och om kommunen når sina mål. Syftet är att öka kommuninvånarnas insyn och förbättra den lokala demokratin.

Den ekonomiska prognosen efter årets första tre månader indikerar ett underskott för sex av kommunens femton nämnder. Nu vidtas åtgärder för att komma till rätta med underskotten...