Skriv ut denna sida
Uppsala skall bli en cykelvänligare stad. (Foto: Peter Bohlin, arkiv) Uppsala skall bli en cykelvänligare stad. (Foto: Peter Bohlin, arkiv)

Uppsala får vägvisningstavlor för cyklister

2013-09-03 - 08:44

I september sätter kommunen upp vägvisningstavlor vid 22 platser utmed stadens cykelvägar. Målet är att underlätta för cyklister att hitta och är en av de satsningar som genomförs med syftet att göra Uppsala till en ännu mer attraktiv cykelstad.

Vägvisningstavlorna placeras ut runt om i Uppsala tätort med start den här veckan. Varje cykelvägvisningstavla kommer att visa en detaljerad karta över närområdet med ett utsnitt på 2x2 kilometer där cykelvägnätet finns utmakerat. De kommer även visa en översiktskarta över hela tätorten. Utöver kartbilden finns även information om vart cyklister kan vända sig för att anmäla fel och brister som de upptäcker utmed cykelvägen. Tavlorna visar också var cykelpumpar finns samt utvalda sevärdheter och platser som skolor, bibliotek, parker, gator, broar och tunnlar med mera. Sedan 2012 finns dessutom 1100 cykelvägvisningsskyltar uppsatta vid ungefär 400 platser utmed Uppsalas cykelvägar.

Cykelvägvisning viktig av många skäl
Satsningen på cykelvägvisning är främst en service till cyklister för att de ska hitta sitt mål utan omvägar eller felkörningar. Vägvisning är även viktigt för att leda cyklister till huvudcykelnätet med säkrare cykelstråk där kommunen bland annat prioriterar bra underlag, breddning av cykelbanor, separering mellan fotgängare och cyklister, vinterväghållning och sandupptagning.

 

- Vi fortsätter att arbeta för att Uppsala ska bli en attraktiv och framkomlig stad där det är enkelt att ta sig fram på cykel. Vår förhoppning är att cykelvägvisningen bidrar till att göra det ännu bättre för Uppsalas cyklister, säger gatu- och samhällsmiljönämndens ordförande Stefan Hanna (C).

 

Cykelvägvisning behövs också för att binda samman cykelbanor, cykling utmed lågtrafikerade gator, rekreationscykelvägar och regionala cykelvägar mellan tätorter.

 

Uppsalanyheter
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Från 1 oktober kommer fem mobila betalleverantörer att minskas till två meddelar Uppsala Parkerings AB, som upphandlat leverantörerna Parkster och SMS-park.

Lunds kommun är för tredje året i rad vinnare i SHIFT kommunranking för hållbara transporter, Uppsala som kom på åttonde plats fick dock ett hedersomnämnande i samband med prisutdelningen.

Uppsala kommun har godkänt ett program för en fullstor idrottshall vid Kvarngärdesskolan. Förslaget tar sin utgångspunkt i lokalförsörjningsplanen för idrottshallar som antogs 2016. Hallen ska tillgodose såväl skolans behov som, efter skoltid, föreningar och andra intresserade.

I augusti genomförde Uppsala kommun en skräpmätning både i park och på gata. Mätningen visar att det är mindre skräp i år än 2016. I park minskade antalet skräp per tio kvadratmeter från 3,26 till 1,03 och på gata från 7,53 till 4,93. Fimpar är fortfarande det vanligaste skräpet och kommunen planerar en kampanj för att minska antalet fimpar som kastas på marken.

På torsdagen 21 september står Uppsala kommun och polisen på Resecentrum för att samla in synpunkter och ha dialog om tryggheten och trivseln vid Uppsala Resecentrum.

I fredags slog Vipängen larm om ett misstänkt fall av legionella på vårdboendet Vipängens korttidsboende. Provsvaren från Folkhälsomyndigheten visar nu att det fanns legionella i vårdboendets vatten.

Vipängens korttidsverksamhet tar tillfälligt inte in nya vårdtagare efter att misstänkt legionellasmitta har upptäckts.

Uppsala kommun drar tillbaka den pågående upphandlingen av driften för nio äldreboenden. På grund av överklaganden och en lång juridisk process har något beslut om vilka företag som ska driva de nio äldreboendena inte kunnat fattas skriver kommunen i ett pressmeddelande.

Uppsala kommun har tagit fram en ny digital lösning för att förklara kommunens budgetprocess och månad för månad visa hur pengarna används och om kommunen når sina mål. Syftet är att öka kommuninvånarnas insyn och förbättra den lokala demokratin.

Den ekonomiska prognosen efter årets första tre månader indikerar ett underskott för sex av kommunens femton nämnder. Nu vidtas åtgärder för att komma till rätta med underskotten...