Skriv ut denna sida
Nu tänder politikerna lamporna igen. (Foto: Peter Bohlin, arkiv) Nu tänder politikerna lamporna igen. (Foto: Peter Bohlin, arkiv)

Nu tänder kommunen lamporna igen

2013-08-27 - 17:29

Det så kritiserade beslutet om att släcka hela eller delar av belysningen i Uppsala Kommun har idag ändrats.

 

Beslutet som togs i Gatu och Samhällsmiljönämnden om att släcka var tredje lampa på offentliga platser, och inte laga trasiga belysningar har mött ett stort motstånd bland allmänheten.

 

Samtliga partier stod dock bakom beslutet utom SD som menade att släckningen skulle vara ett hot mot tryggheten för medborgarna. Nu tänds belysningen upp igen och enligt nämndens ordförande Stefan Hannah (C) kan det ta några dagar innan alla lampor åter kan vara tända.

 

För att spara pengar kommer nämnden inom gatu- och samhälle att införa anställningsstopp inom förvaltningen. Anledningen till att beslutet om nedsläckning togs initialt var att snöröjningen och färdtjänsten kostat för mycket vintern 2012-2013.

 

Peter Bohlin
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Från 1 oktober kommer fem mobila betalleverantörer att minskas till två meddelar Uppsala Parkerings AB, som upphandlat leverantörerna Parkster och SMS-park.

Lunds kommun är för tredje året i rad vinnare i SHIFT kommunranking för hållbara transporter, Uppsala som kom på åttonde plats fick dock ett hedersomnämnande i samband med prisutdelningen.

Uppsala kommun har godkänt ett program för en fullstor idrottshall vid Kvarngärdesskolan. Förslaget tar sin utgångspunkt i lokalförsörjningsplanen för idrottshallar som antogs 2016. Hallen ska tillgodose såväl skolans behov som, efter skoltid, föreningar och andra intresserade.

I augusti genomförde Uppsala kommun en skräpmätning både i park och på gata. Mätningen visar att det är mindre skräp i år än 2016. I park minskade antalet skräp per tio kvadratmeter från 3,26 till 1,03 och på gata från 7,53 till 4,93. Fimpar är fortfarande det vanligaste skräpet och kommunen planerar en kampanj för att minska antalet fimpar som kastas på marken.

På torsdagen 21 september står Uppsala kommun och polisen på Resecentrum för att samla in synpunkter och ha dialog om tryggheten och trivseln vid Uppsala Resecentrum.

I fredags slog Vipängen larm om ett misstänkt fall av legionella på vårdboendet Vipängens korttidsboende. Provsvaren från Folkhälsomyndigheten visar nu att det fanns legionella i vårdboendets vatten.

Vipängens korttidsverksamhet tar tillfälligt inte in nya vårdtagare efter att misstänkt legionellasmitta har upptäckts.

Uppsala kommun drar tillbaka den pågående upphandlingen av driften för nio äldreboenden. På grund av överklaganden och en lång juridisk process har något beslut om vilka företag som ska driva de nio äldreboendena inte kunnat fattas skriver kommunen i ett pressmeddelande.

Uppsala kommun har tagit fram en ny digital lösning för att förklara kommunens budgetprocess och månad för månad visa hur pengarna används och om kommunen når sina mål. Syftet är att öka kommuninvånarnas insyn och förbättra den lokala demokratin.

Den ekonomiska prognosen efter årets första tre månader indikerar ett underskott för sex av kommunens femton nämnder. Nu vidtas åtgärder för att komma till rätta med underskotten...