Skriv ut denna sida
Under det kommande året byggs en rad nya cykelvägar. (Foto: Peter Bohlin) Under det kommande året byggs en rad nya cykelvägar. (Foto: Peter Bohlin)

Nya cykelvägar i Uppsala

2013-08-13 - 20:32

Cykelvägarna har stor betydelse för att fler ska välja cykeln som transportsätt. Därför pågår ett aktivt arbete med att bygga ut cykelvägnätet och under 2013-2014 genomför kommunen ett 20-tal projekt.

I Uppsala tätort finns idag omkring 31 mil cykelvägar och det är en siffra som ökar. Dels i takt med att staden växer men även när nya cykelvägar byggs längs med redan befintliga gator. I arbetet med att få fler att cykla är nya cykelvägar en viktig del och kommunen planerar och bygger nya cykelvägar vid ett 20-tal platser under 2013-2014.

 

– Vi fortsätter arbetet med att göra Uppsala till Sveriges erkänt bästa kommun även för cyklister. Att utveckla cykelnätet är inte enbart viktigt för att säkra bra trafikflöden, utan också för att vi ska lyckas med våra ambitiösa miljö- och folkhälsomål, säger gatu- och samhällsmiljönämndens ordförande Stefan Hanna (C).

 

Det är både kortare och längre sträckor som byggs och många av de nya cykelvägarna får separerade körfält mellan cyklister och fotgängare. Hela listan med de nya cykelvägarna som byggs 2013-2014 finns på www.uppsala.se/cykel. Några av de nya cykelvägarna är:

 

Frodeparken
Den nya cykelvägen som går parallellt med Bergsbrunnaparken och Frodeparken öppnas för trafik i oktober. Även gång- och cykelbron över Strandbodgatan öppnas.

 

Råbyvägen
Hösten 2013 färdigställs två nya cykelvägar vid Råbyvägen. Den ena går från Väktargatan fram till korsningen med Vattholmavägen. Den andra går från korsningen Vattholmavägen fram till Gamla Uppsalagatan.

 

Nyby
En ny cykelväg tillkommer längs med Iduns väg, mellan Leopoldsgatan och Råbyvägen.

 

Gamla Uppsalagatan
Längs med en sträcka utanför Fyrishov på Gamla Uppsalagatan byggs en ny cykelväg i samband med ombyggnationerna vid Fyrishov.

 

Börjegatan
En ny cykelöverfart byggs över järnvägen vid Börjegatan i Luthagen. Den knyts till en anslutande cykelväg och cirkulationsplats vid korsningen med Fyrisvallsgatan.

 

Färdigställs vintern 2013.

Alrunegatan
Hösten 2013 byggs en ny cykelväg längs med Alrunegatan, mellan Fyrislundsgatan och Vitkålsgatan.

 

Fyrislund
Vid Gnista handelsplats byggs en ny gång- och cykeltunnel under Almungevägen som blir klar 2014. Det byggs även cykelvägar som ansluter Rapsgatan och Söderhällbygatan med Almungevägen.

 

Gottsunda
Sommaren 2014 färdigställs cykelvägen längs med Gottsunda allé som sträcker sig från östra Gottsunda till cirkulationsplatsen vid Ultunaallén på Dag Hammarskjölds väg.

 

Uppsalanyheter
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Från 1 oktober kommer fem mobila betalleverantörer att minskas till två meddelar Uppsala Parkerings AB, som upphandlat leverantörerna Parkster och SMS-park.

Lunds kommun är för tredje året i rad vinnare i SHIFT kommunranking för hållbara transporter, Uppsala som kom på åttonde plats fick dock ett hedersomnämnande i samband med prisutdelningen.

Uppsala kommun har godkänt ett program för en fullstor idrottshall vid Kvarngärdesskolan. Förslaget tar sin utgångspunkt i lokalförsörjningsplanen för idrottshallar som antogs 2016. Hallen ska tillgodose såväl skolans behov som, efter skoltid, föreningar och andra intresserade.

I augusti genomförde Uppsala kommun en skräpmätning både i park och på gata. Mätningen visar att det är mindre skräp i år än 2016. I park minskade antalet skräp per tio kvadratmeter från 3,26 till 1,03 och på gata från 7,53 till 4,93. Fimpar är fortfarande det vanligaste skräpet och kommunen planerar en kampanj för att minska antalet fimpar som kastas på marken.

På torsdagen 21 september står Uppsala kommun och polisen på Resecentrum för att samla in synpunkter och ha dialog om tryggheten och trivseln vid Uppsala Resecentrum.

I fredags slog Vipängen larm om ett misstänkt fall av legionella på vårdboendet Vipängens korttidsboende. Provsvaren från Folkhälsomyndigheten visar nu att det fanns legionella i vårdboendets vatten.

Vipängens korttidsverksamhet tar tillfälligt inte in nya vårdtagare efter att misstänkt legionellasmitta har upptäckts.

Uppsala kommun drar tillbaka den pågående upphandlingen av driften för nio äldreboenden. På grund av överklaganden och en lång juridisk process har något beslut om vilka företag som ska driva de nio äldreboendena inte kunnat fattas skriver kommunen i ett pressmeddelande.

Uppsala kommun har tagit fram en ny digital lösning för att förklara kommunens budgetprocess och månad för månad visa hur pengarna används och om kommunen når sina mål. Syftet är att öka kommuninvånarnas insyn och förbättra den lokala demokratin.

Den ekonomiska prognosen efter årets första tre månader indikerar ett underskott för sex av kommunens femton nämnder. Nu vidtas åtgärder för att komma till rätta med underskotten...