Skriv ut denna sida
Österängens IP byggs om till en modern arena. (Foto: Peter Bohlin) Österängens IP byggs om till en modern arena. (Foto: Peter Bohlin)

Österängens IP blir sig aldrig mer likt

2013-07-15 - 18:08

Den stora ombyggnaden av Österängens IP pågår för fullt mitt under semestermånaderna, den gamla lergropen kommer aldrig mer att bli sig lik igen.

 

Den gamla lergropen fungerade som hämtningsplats för lera till tegeltillverkningen på Vaksala Nya Tegelbruk på 1920-talet. Redan 1919 var det bestämt att gropen inte skulle fyllas igen utan att en idrottsanläggning skulle anläggas på platsen. Idrottsplatsen har fram tills nu varit en av flera "glömda" idrottsplatser i Uppsala.

 

2013-07-11 österängen pb 020
En konstgräsplan anläggs för fotboll och amerikansk fotboll (Foto: Peter Bohlin)

 

Hela idrottsplatsen byggs nu om och kommer aldrig mer bli sig lik igen. Den slitna gräsmattan byts ut mot konstgräs avsett för både fotboll och amerikansk fotboll. Det blir en omplanering av löparbanor och friidrottsområde, inklusive förlängda rundbanor till 400 meter fördelade på 4 banor med en bredd av 1,2 meter.

 

Befintliga omklädningsrum rivs och nya byggs upp bakom de befintliga läktarna i två våningar. Det övre våningsplanet kommer att innehålla klubbrum, loger, konferenslokaler, kontor, tv och media. Totalt 665 kvm.

Den nuvarande entrén blir spelare- och VIP entré, nya entréer öppnas i respektive hörn ut mot Hjalmar Brantingsgatan.

 

1200 nya sittplatser byggs på den södra delen av Österängen, totalt kommer man att kunna ta in 3 600 åskådare varav 1 200 är sittande.

Relaterad artikel: Utvecklingsplanen för Österängen

 

Peter Bohlin
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Från 1 oktober kommer fem mobila betalleverantörer att minskas till två meddelar Uppsala Parkerings AB, som upphandlat leverantörerna Parkster och SMS-park.

Lunds kommun är för tredje året i rad vinnare i SHIFT kommunranking för hållbara transporter, Uppsala som kom på åttonde plats fick dock ett hedersomnämnande i samband med prisutdelningen.

Uppsala kommun har godkänt ett program för en fullstor idrottshall vid Kvarngärdesskolan. Förslaget tar sin utgångspunkt i lokalförsörjningsplanen för idrottshallar som antogs 2016. Hallen ska tillgodose såväl skolans behov som, efter skoltid, föreningar och andra intresserade.

I augusti genomförde Uppsala kommun en skräpmätning både i park och på gata. Mätningen visar att det är mindre skräp i år än 2016. I park minskade antalet skräp per tio kvadratmeter från 3,26 till 1,03 och på gata från 7,53 till 4,93. Fimpar är fortfarande det vanligaste skräpet och kommunen planerar en kampanj för att minska antalet fimpar som kastas på marken.

På torsdagen 21 september står Uppsala kommun och polisen på Resecentrum för att samla in synpunkter och ha dialog om tryggheten och trivseln vid Uppsala Resecentrum.

I fredags slog Vipängen larm om ett misstänkt fall av legionella på vårdboendet Vipängens korttidsboende. Provsvaren från Folkhälsomyndigheten visar nu att det fanns legionella i vårdboendets vatten.

Vipängens korttidsverksamhet tar tillfälligt inte in nya vårdtagare efter att misstänkt legionellasmitta har upptäckts.

Uppsala kommun drar tillbaka den pågående upphandlingen av driften för nio äldreboenden. På grund av överklaganden och en lång juridisk process har något beslut om vilka företag som ska driva de nio äldreboendena inte kunnat fattas skriver kommunen i ett pressmeddelande.

Uppsala kommun har tagit fram en ny digital lösning för att förklara kommunens budgetprocess och månad för månad visa hur pengarna används och om kommunen når sina mål. Syftet är att öka kommuninvånarnas insyn och förbättra den lokala demokratin.

Den ekonomiska prognosen efter årets första tre månader indikerar ett underskott för sex av kommunens femton nämnder. Nu vidtas åtgärder för att komma till rätta med underskotten...