Skriv ut denna sida

Kommunen avråder bad i Fjällnora

2013-07-12 - 15:58

Uppsala Kommuns kultur och fritid avråder besökare i Fjällnora från att bada där på grund av höga bakteriehalter i vattnet.

  

Kommunen avråder besökare i Fjällnora från att bada. Beslutet togs 12 juli sedan höga bakteriehalter uppmätts i vattnet vid badplatserna. De höga bakteriehalterna i Fjällnora har uppmätts vid det stora badet och vid naturistbadet.

 

Kommunen gör bedömningen att även hundbadet har samma värden och därför avråds besökare från att bada vid alla tre badplatser. Både människor och hundar kan bli sjuka av vattnet. De höga bakteriehalterna upptäcktes genom de regelbundna mätningar som görs i vattnet vid kommunala bad.

 

En utredning pågår för att ta reda på vad som kan vara orsaken till de dåliga värdena samt när det åter kan vara riskfritt att bada. Nya mätningar görs 12 juli och resultatet av dem beräknas komma på måndag 15 juli. Det går att besöka Fjällnora som vanligt men kommunen råder alla att avstå från att bada tills information går ut att nya prover visar godkänt resultat, uppger Uppsala Kommun på sin hemsida.

 

Peter Bohlin
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Från 1 oktober kommer fem mobila betalleverantörer att minskas till två meddelar Uppsala Parkerings AB, som upphandlat leverantörerna Parkster och SMS-park.

Lunds kommun är för tredje året i rad vinnare i SHIFT kommunranking för hållbara transporter, Uppsala som kom på åttonde plats fick dock ett hedersomnämnande i samband med prisutdelningen.

Uppsala kommun har godkänt ett program för en fullstor idrottshall vid Kvarngärdesskolan. Förslaget tar sin utgångspunkt i lokalförsörjningsplanen för idrottshallar som antogs 2016. Hallen ska tillgodose såväl skolans behov som, efter skoltid, föreningar och andra intresserade.

I augusti genomförde Uppsala kommun en skräpmätning både i park och på gata. Mätningen visar att det är mindre skräp i år än 2016. I park minskade antalet skräp per tio kvadratmeter från 3,26 till 1,03 och på gata från 7,53 till 4,93. Fimpar är fortfarande det vanligaste skräpet och kommunen planerar en kampanj för att minska antalet fimpar som kastas på marken.

På torsdagen 21 september står Uppsala kommun och polisen på Resecentrum för att samla in synpunkter och ha dialog om tryggheten och trivseln vid Uppsala Resecentrum.

I fredags slog Vipängen larm om ett misstänkt fall av legionella på vårdboendet Vipängens korttidsboende. Provsvaren från Folkhälsomyndigheten visar nu att det fanns legionella i vårdboendets vatten.

Vipängens korttidsverksamhet tar tillfälligt inte in nya vårdtagare efter att misstänkt legionellasmitta har upptäckts.

Uppsala kommun drar tillbaka den pågående upphandlingen av driften för nio äldreboenden. På grund av överklaganden och en lång juridisk process har något beslut om vilka företag som ska driva de nio äldreboendena inte kunnat fattas skriver kommunen i ett pressmeddelande.

Uppsala kommun har tagit fram en ny digital lösning för att förklara kommunens budgetprocess och månad för månad visa hur pengarna används och om kommunen når sina mål. Syftet är att öka kommuninvånarnas insyn och förbättra den lokala demokratin.

Den ekonomiska prognosen efter årets första tre månader indikerar ett underskott för sex av kommunens femton nämnder. Nu vidtas åtgärder för att komma till rätta med underskotten...