Skriv ut denna sida
Fingerborgsblommans blad, dödligt giftiga. (Foto: Peter Bohlin) Fingerborgsblommans blad, dödligt giftiga. (Foto: Peter Bohlin)

Kommunen planterade dödligt giftig växt mitt i city

2013-07-08 - 23:05

Uppsala kommuns parkförvaltning planterade ut den för människan dödligt giftiga blomman "Digitalis purpurea" mitt i centrala Uppsala.

 

När blomintresserade Jerry Olsson promenerade i närheten av sitt jobb tog han lite foton på blommor till sin blogg. En av blommorna som fotograferades var vackra "Digitalis purpurea" som i dagligt tal heter Fingerborgsblomma. Fotot lades ut på Olssons blogg och vänner reagerade på den dödligt giftiga blomman.

- Jag blev lite paff av att läsa hur giftiga de var, och där står dom helt öppet, säger en förvånad Jerry Olsson, till Uppsalanyheter.

 

Den vackra Fingerborgsblomman (digitalis purpurea) är utplanterad på Dragarbrunnsgatan mitt emot Samariterhemmet. De sitter i stora krukor mitt ute på vägen, Uppsalanyheter hittade tre stora krukor med den dödligt giftiga växten i.

 

Hela växten är giftig och 2-3 blad är dödlig dos för en vuxen människa, bladen utgör drogen "Folium digitalis". De i drogen verksamma ämnena består av så kallade glykosider som används kommersiellt inom läkemedelsindustrin som aktiv substans i olika hjärtmediciner.

 

På Uppsala kommuns hemsida står det att "Sommarblommor skall vara en fest för ögat och förhöja sommarens rikedom i parker, i gaturum och på torg" men ingenstans står det om vilken policy man har gällande växter som kan vara farliga för människor.

 

Uppsala Kommuns parkansvarige Per Westerlund känner till Fingerborgsblomman men bekräftar att kommunen inte har gjort någon riskbedömning.

- Ingen människa har dött i modern tid av att man har ätit av växter, säger Westerlund när Uppsalanyheter konfronterar honom med uppgifterna om den giftiga växten på Dragarbrunnsgatan.

 

Westerlund bedömer risken som nästintill obefintlig att någon skulle äta av bladen och sen avlida som en följd av detta.

- Jag har över 40 år i branschen och min bedömning är att risken är obefintlig, allt som är giftigt smakar illa och om någon skulle få ett blad från den här växten i munnen skulle man spotta ut det. 

 

Uppsala kommun har ett växtprogram som man roterar med fyra års intervaller och såvitt Westerlund känner till görs det inga riskbedömningar när man beslutar om inköp av växter till kommunen.

 

Peter Bohlin
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Från 1 oktober kommer fem mobila betalleverantörer att minskas till två meddelar Uppsala Parkerings AB, som upphandlat leverantörerna Parkster och SMS-park.

Lunds kommun är för tredje året i rad vinnare i SHIFT kommunranking för hållbara transporter, Uppsala som kom på åttonde plats fick dock ett hedersomnämnande i samband med prisutdelningen.

Uppsala kommun har godkänt ett program för en fullstor idrottshall vid Kvarngärdesskolan. Förslaget tar sin utgångspunkt i lokalförsörjningsplanen för idrottshallar som antogs 2016. Hallen ska tillgodose såväl skolans behov som, efter skoltid, föreningar och andra intresserade.

I augusti genomförde Uppsala kommun en skräpmätning både i park och på gata. Mätningen visar att det är mindre skräp i år än 2016. I park minskade antalet skräp per tio kvadratmeter från 3,26 till 1,03 och på gata från 7,53 till 4,93. Fimpar är fortfarande det vanligaste skräpet och kommunen planerar en kampanj för att minska antalet fimpar som kastas på marken.

På torsdagen 21 september står Uppsala kommun och polisen på Resecentrum för att samla in synpunkter och ha dialog om tryggheten och trivseln vid Uppsala Resecentrum.

I fredags slog Vipängen larm om ett misstänkt fall av legionella på vårdboendet Vipängens korttidsboende. Provsvaren från Folkhälsomyndigheten visar nu att det fanns legionella i vårdboendets vatten.

Vipängens korttidsverksamhet tar tillfälligt inte in nya vårdtagare efter att misstänkt legionellasmitta har upptäckts.

Uppsala kommun drar tillbaka den pågående upphandlingen av driften för nio äldreboenden. På grund av överklaganden och en lång juridisk process har något beslut om vilka företag som ska driva de nio äldreboendena inte kunnat fattas skriver kommunen i ett pressmeddelande.

Uppsala kommun har tagit fram en ny digital lösning för att förklara kommunens budgetprocess och månad för månad visa hur pengarna används och om kommunen når sina mål. Syftet är att öka kommuninvånarnas insyn och förbättra den lokala demokratin.

Den ekonomiska prognosen efter årets första tre månader indikerar ett underskott för sex av kommunens femton nämnder. Nu vidtas åtgärder för att komma till rätta med underskotten...